chapter  5
41 Pages

Pronouns

Ojciec mówił do dzieci, ale one go nie słuchały. ‘Father was talking to the children, but they were not listening to him.’

Studenci studiów zaocznych narzekajb, ne tylko oni płacb za studia. (oni refers to the whole phrase Studenci studiów zaocznych, not only studenci).