chapter  4
15 Pages

Nieuwetijds moederen

Veel vrouwen willen het moederschap combineren met een deeltijdbaan. Andere vrouwen kiezen er bewust voor om thuis te blijven en al hun tijd te besteden aan de opvoeding van de kinderen.

a. Afgezien van biologische verschillen, denk je dat er nog andere verschillen zijn tussen mannen en vrouwen? Zo ja, welke?