chapter  8
14 Pages

Multiculturalisme

Geen enkel land heeft een monocultuur. Met de grotere mobiliteit van mensen en goederen wordt het multiculturele aspect van (westerse) samenlevingen steeds groter, zeker in de grote steden. De reacties hierop zijn gemengd, met soms hevige discussies tot gevolg.