chapter  11
17 Pages

Taal en politiek

De Nederlandse taal wordt geregeld en beschermd door de Nederlandse Taalunie. Dat is een organisatie die gesteund wordt door zowel de Nederlandse als de Vlaamse regering, en die als doel heeft de Nederlandse taal en letterkunde te ondersteunen en te bevorderen.