chapter  1
13 Pages

Ik probeer mijn pen . . .

De twee teksten uit dit hoofdstuk gaan over creatief schrijven in Nederland. De eerste tekst is een nieuwsbericht. Het rapporteert over de resultaten van een Schrijfonderzoek dat werd georganiseerd door de Nederlandse kwaliteitskrant Trouw. De tweede tekst is een achtergrondartikel naar aanleiding van dit Schrijfonderzoek. Beide artikelen verschenen in Trouw.