chapter  5
The politics of water in Turkey
Pages 9

Mehmet Bekaroclu, pırlantadan yüzde sıfır KDV2 alınırken, aehir içi aebeke suyundan yüzde 8 KDV alındıcını ifade ederek, ‘Adalet ve kalkınma anlayıaı, suyu yerli ve yabancı tekellerin kâr edecekleri bir meslece dönüatürmekten kaçınmamaktadır. Kamu ialetmelerinin özel sektöre devriyle baalayan özelleatirme süreci, saclık ve ecitimden sonra suya gelip dayanmıa durumdadır’ diye konuatu.