chapter  6
The new Turkish penal code
Pages 7

Bir kiaiye karaı insan onuruyla bacdaamayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aaacılanmasına yol açacak davranıalarda bulunmak eziyet suçunu oluaturacak ve fail sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırılır (md. 96). 151-Öcretmen, usta, anne baba, çocucunu terbiye amacıyla dövebilir mi?