chapter  9
Orhan Pamuk’s contribution to the literary world
Pages 7

Nobel almıa bir yazar olarak Orhan Pamuk’a bundan sonra da bu konudaki görüaleri sorulacaktır, merak edilecektir. Bu tartıamalar içinde Orhan Pamuk’un yazarlıcı, edebiyatçılıcı fazla tartıaılamadı.

Yaratıcı yazarlık

Orhan Pamuk nasıl bir yazardır? Edebiyat eleatirmenleri, Orhan Pamuk’un, Docu anlatım gelenecine, çacdaa öykü ve anlatım teknikleri ekleyerek yeni bir roman türü yarattıcı, bu nedenle ‘yaratıcı yazarlık’ açısından büyük baaarı sacladıcı yorumunda birleaiyorlar. Pamuk’un, günümüzde geçen olaylarla, mistik dünya ve tasavvuf felsefesi arasında ustaca yaptıcı göndermeler yoluyla kurducu baaarılı baclantı yine edebiyat eleatirmenlerince takdir ediliyor. Bu baclamda ‘Kara Kitap’ Pamuk’un baayapıtı olarak gösteriliyor. Kara Kitap’ı anlamak için Mevlana’nın ‘Mesnevi’si ve beyh Galip’in ‘Hüsn-ü Aak’ını bilmek gerekiyor. Kara Kitap’taki ‘Rüya ile Galip’ öyküsü, beyh Galip’in ‘Hüsn-ü Aak’ öyküsüdür. Bazı edebiyatçılar Kara Kitap’ı, ‘21. yüzyılın Hüsn-ü Aak’ı olarak tanımlıyorlar. Kara Kitap’taki Milliyet yazarı Celal Salik, Mevlana Celaleddin Rumî; avukat Galip,

Mevlana’dan 5 yüzyıl sonra Mevlevilik yolunda aeyhlik düzeyine eriamia beyh Galip’tir. Galip, Hüsn-ü Aak’taki erkek kahraman Aak’ı; Rüya ise kadın kahraman Hüsn’ü temsil ediyor.