chapter  14
Nationalism in Turkey
Pages 9

Peki, Kurtulua Savaaı bitti, birçok kargaaalık yatıatı ve düzen kurulmaya baaladı. Bu düzen içinde Sakallı Nureddin Paaa’nın yeri ne oldu?

Bir aey olmadı. Epey ‘yalnız kurt’ tipli bir adamdı. Muhalifti ama öteki paaaların (Karabekir, Ali Fuat vb.) yanında da yeri yoktu. Yalnız kendisine düakündü. Onun için, dzmir Fatihi, Karahisar ve Dumlupınar Galibi Gazi Nureddin Paaa Hazretlerinin Tercümei Hali adında bir kitap yayımlattı. Bu ad da, paaanın akl­ı selimi, psiaik dengesi hakkında bir fikir vermeye yeter.