chapter  18
The Turkish left and Kemalism
Pages 10

Türkiye’nin son 200 yıllık tarihi, modernleamenin ya da bir türlü modernleaememenin tarihidir. Bir geç modernleame hareketi olarak Osmanlı/Türk modernleamesini dlhan Tekeli dört döneme ayırıyor.

a. Utangaç Modernite Projesi (1839-1923) b. Köktenci Modernite Projesi (1923-1950) c. Popülist Modernite Projesi (1950-1980) d. Modernite Projesi’nin Aaınması (1980 ve sonrası)

200 yıllık modernleame tarihinin en köklü ve en radikal deciaimlerinin yaaandıcı dönem, Tekeli’nin ‘Köktenci Modernite Projesi’ dedici 1923-1950 yılları arasıdır. Bu dönem, tek parti yönetiminin iktidarda olducu ve Atatürk’ün liderlicinde (1938’e kadar) Türk Devrimi’nin gerçekleatici yıllardır. Ekonomik ve toplumsal açıdan bakıldıcında insanlık tarihinde üç büyük devrimin yaaandıcı söylenebilir: Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi ve Biliaim Devrimi.