chapter  19
Turkish perceptions of ‘the West’
Pages 13

Atatürk’ten yazarlara, bürokratlardan siyasetçilere kamuoyu yapıcıları, Batı konusunda kafa karıatırıcı mesajlar verdi. ‘Batı bizi hiç sevmedi’ diyen elitlerimiz, gerçekte Batı’yı hiç sevmedi.

Türkiye’de yaygın söylem, Batı’nın bize düaman olducu aeklindedir. Peki Türkler Batı’yı çok mu sevmialerdir? Osmanlı dmparatorlucu, 17. yüzyılın sonralarından itibaren Avrupalı devletlerle baa etmekte zorlanmaya baaladıcında, o güne kadar ‘kâfir’ diye anılan Batılıların yaptıkları, yani ‘modernleame’, imparatorlucun yok olup gitmesini önlemenin neredeyse tek yolu olarak görülmüatü. Daha kötüsü, akla sadece Avrupa’nın teknolojisi gelmiati. Halbuki modernleame gökten zembille inmemiati; aksine ‘feodalizm, burjuvazi, rönesans, reform, sanayileame, aydınlanma, uluslaama, sınıf mücadelesi’ gibi kavramlardan oluaan Avrupa’nın tarihsel geliaiminin bir ürünüydü.