chapter  21
8 Pages

Infinitive constructions

Infinitive constructions

Hij heeft de auto laten repareren. He had the car fixed. Johan is gisteren blijven eten. Johan stayed for dinner yesterday. Ik heb dat voelen aankomen. I could feel that that was coming. Ik heb jou nog nooit zien dansen. I have never seen you dance.