chapter
8 Pages

horen, zien, voelen

As auxiliaries, these verbs mean that one can ‘hear, see, or feel something happening’.

Erik hoort de buurman piano Erik can hear the neighbor play the spelen. piano. Peter ziet een kind de straat Peter watches a child cross the oversteken. street. Sanne voelt een storm aankomen. Sanne can feel a storm approaching.