chapter
2 Pages

Exercise 23.2

Change the word order of each sentence by beginning with a different sentence part.

1 Peter speelt op zaterdag altijd voetbal. Op zaterdag __________________________________________________

2 Hij fietst om negen uur met Johan naar de voetbalclub. Om negen uur ________________________________________________

3 De jongens doen eerst met de trainer een lange warm-up. Met de trainer ________________________________________________

4 Ze spelen na de warm-up in twee teams een oefenwedstrijdje. Na de warm-up _______________________________________________

5 Johan en Peter fietsen meestal rond twaalf uur weer naar huis. Meestal ______________________________________________________

Connect the two sentences using the conjunction provided.