chapter  9
Be’ ddigwyddodd? What happened?
Pages 19

G: Lle aethoch chi ar eich gwyliau eleni, ’te? Lf: Aethon ni i Ffrainc. °Deithion ni o °gwmpas Gogledd y

°wlad, a gorffen ym Mharis. G: Faint o amser °dreulioch chi ym Mharis? LL: O’n ni yno am °dri diwrnod. G: Lle arhosoch chi ym Mharis? LL: Mewn gwesty yng nghanol y ddinas. Mae Delyth yn

nabod un o’r cogyddion – °gwrddon nhw ar °gwrs flynyddoedd yn ôl, cyn inni °briodi.