chapter  14
Tasai’ch brawd fan’ma ...: If your brother were here ...
Pages 18

Ceri and Gwyn bump into each other as they are looking for Christmas presents for their wives.

G: Wel, wel . . . Ceri Williams yn crwydro canol y dre, a hithau heb nosi!

C: (irritably) Cau dy ben, Gwyn, nei di? Dw i’n teimlo fel mod i wedi bod fan hyn ers y bore glas, ac dw i’n dal heb ddod o hyd i anrheg Nadolig i Cathy.