chapter  7
‘Grondslagen der planologie’, De Gids, April, 367–394 (Dutch original of the above)
Pages 28

Als aanduiding van het arbeidsveld is het woord, „stedebouw” misleidend en onjuist. Met veel goeden wil zou men het kunnen aanvaarden als uitdrukking voor de werkzaamheid, welke ook wel stadsuitbreiding wordt genoemd. Het misbruik, dat van het woord „stedebouw” en zijne atleidingen „stedebouwer” en „stedebouwkundig” wordt gemaakt, wijst er echter op, dat veel misverstand en daardoor veel nadeel kan worden vermeden, wanneer men het werk zuiverder kenmerkt. Het bijzondere nadeel van „stedebouw” is de nadruk door de tweede lettergreep op het begrip ,,bouwen” gelegd; waardoor de gewoonte ontstaan is bij den niet-vakman elke architectonische werkzaamheid van grooteren omvang als „stedebouw” aan te kondigen.