chapter  I
4 Pages

Quoting Aratus: Acts 17,28

ByMark Edwards

ἐv αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καί ἐσμέν’ ὡς καί τινες τῶν καθ’ ὐμᾶς ποιητῶν εἰρήκaσιν· τοῠ γὰρ καἰ γένος ἐσμέν.