chapter  17
20 Pages

Te Wawao I Te Mātauranga Māori: Indigenous Knowledge in a Digital Age—Issues and Ethics of Knowledge Management and Knowledge Exchange in Aotearoa/New Zealand

WithHĒMI WHAANGA, PRISCILLA WEHI

Otirā he ao hou, he tikanga hou. Kua huri te ao, kua tino rerekē rawa te noho a te Māori i tēnei wā. Ko te nuinga kei te noho tāone, kua motu ngā here ki te whakapapa, ki te tūrangawaewae, ki te mātauranga Māori. Kua pērā hoki te āhua o ngā whare mātauranga Māori. Kua turakina ngā whare maire me ngā whare makatea tahito. Kua toia mai te mātauranga Māori ki tēnei ao e noho nei tātau. Ehara i te mea kai te hirikapo o ngā tohunga noa iho te mātauranga i tēnei ao. Kei ngā whare wānanga, kei ngā whare pukapuka, kei te ipurangi, kei ngā kaupapa pāpāho kei ngā wāhi katoa. Kua hora te mātauranga ki te ao whānui. Heoi, ko ngā pātai e takirikiri ana i te whatu manawa ko ēnei, kei hea te mana o te mātauranga Māori i tēnei ao? Mai wai e pupuri? Mō wai? He aha ngā tikanga o tātau i tēnei rā ki te tiaki i te mātauranga o rātau mā?