ABSTRACT

Verhalen bieden ons bijzonder veelzijdige en duurzame inzichten in de menselijke conditie en hebben al sinds Aristoteles de aandacht van de filosofie getrokken.

Het leidmotief van Vertellingen is dat dit digitale en naar verluidt 'postmoderne' tijdperk niet de ondergang van het verhaal aankondigt, maar juist zelf een bron van nieuwe verhalen vormt.

Richard Kearney, filosoof en schrijver, ontrafelt in een heldere en meeslepende stijl waarom verhalen deze uitwerking op ons hebben en betoogt dat het onvertelde leven niet waard is om geleefd te worden.

Vertellingen is onmisbaar, voor iedereen die helder wil nadenken over de rol van verhalen in ons leven en onze cultuur.

chapter |16 pages

Waar komen verhalen vandaan?

chapter |19 pages

De paradox van het getuigen

chapter |6 pages

Inleiding

chapter |7 pages

Conclusie: grensoverschrijdingen

chapter |38 pages

Verhalen doen ertoe

chapter |38 pages

Noten