ABSTRACT

1. ahuram mazdąm raēuuaṇtəm +x v arənaąhuṇtəm 1 yazamaide aməšā 2 spəṇtā huxšaθrā huδāηhō yazamaide