ABSTRACT

blik noun, de(m) look

Ze wendde haar blik af en roerde in het lege kopje.

8.45